آزمونهای آزمایشی آیلتس زند شیراز

IELTS MOCK TEST

آزمونهای آزمایشی آیلتس زند شیراز

سوالات آزمون، استاندارد و قابل اعتماد می باشد. داوطلبان میتوانند ارزیابی صحیح و منطقی ازشرایط مشابه آزمون اصلی داشته باشند.

متقاضاین میتوانند درصورت تمایل، پس از برگزاری آزمون در جلسه خصوصی تحلیل نتایج آزمون شرکت نمایند. تحلیل، توسط استاد پایداری برای هر نفر بمدت 30دقیقه انجام میگیرد. هدف از تحلیل نتیجه، مشخص کردن نقاط ضعف و قوت فرد میباشد.

آزمونهای آزمایشی آیلتس زند شیراز با نظارت مستقیم استاد پایداری برگزار میگردد. استاد پایداری با سابقه 17سال آموزش زبان و 10سال سابقه آموزش مهارتهای آیلتس را دارند. ایشان آموزش دیده IDP و از بهترین اساتید شیراز میباشند.

دلایل اهمیت شرکت در آزمون آیلتس آزمایشی

آزمونهای آزمایشی آیلتس  – جنرال و آکادمیک

  • مرکزآموزشهای آزاد زند، آزمونهای آزمایشی آیلتس را هرماه برگزار میکند.
  • آزمونهای آزمایشی آیلتس زند درواقع شبیه ساز آزمون اصلی میباشند.
  • این آزمونها در محل آزمون اصلی برگزار میگردند. 
  • امکان درک فضای آزمون ویژه متقاضیان جهت مقابله با استرسهای کاذب باشرکت در این آزمونها فراهم میباشد.
آزمونهای آزمایشی آیلتس زند شیراز

لطفاً دیدگاهتان را با ما به اشتراک بگذارید. فقط نام شما نمایش داده می شود.

No Comments

Post A Comment