توانمندسازی گروه آموزشی مدیریت زند

گروه آموزشی مدیریت در دپارتمان توانمندسازی و کارورزی موسسه آموزش عالی زند شیراز به سرپرستی جناب آقای فرزاد توکل مقدم با سالیان طولانی تجربه در امر مدیریت، دوره های زیر را برگزار می کند.

دوره های مهارت محور گروه مدیریت
مهارتهای مورد نیاز یک فارغ التحصیل رشته مدیریت چیست؟

مشاغل هدف:
۱-کارشناس ارتباطات و بازاریابی
۲-کارشناس مدیریت منابع انسانی
۳-کارشناس امور مالی
۴-کارشناس امور بانکی
۵-کارشناس بانکداری بین الملل وارز
۶-کارشناس گمرک

دوره مهارتهای میز مدیریت
این دوره، از جمله دوره های پایه و بسیارمهم توانمندسازی گروه آموزشی مدیریت زند می باشد به طوریکه ویژه افرادی طرح ریزی شده است که چه در جایگاه شغلی مدیریتی مشغول به کار هستند و چه خواهان ورود به بازار کار در چنین جایگاهی می باشند.
طول دوره: 20 ساعت
مدرس: آقای فرزاد توکل مقدم
مدرک: مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مخاطبین: مدیرین میانی و افراد علاقمند به مدیریت حرفه ای

ما به شما تمام مهارتهای ضروری و مورد نیاز میز مدیریت را آموزش میدهیم.