ثبت نام دوره ویژه سایر مخاطبان

دانش پذیر محترم!

لطفاً پیش از پرداخت شهریه دوره، با مرکز تماس گرفته و از وجود جای خالی در دوره اطمینان حاصل فرمائید. پس از آن،شما می توانید از طریق فرم زیر تصویر فیش واریزی شهریه را برای ما ارسال نمائید.