زبان های خارجه

زبان فرانسه

آموزش زبان فرانسه در سطوح A1/A2/B1 در این مرکز برگزار می گردد . کلاسهای عمومی دو روز در هفته وکلاس خصوصی مورد نظر زبان آموز در چهار مهارت اصلی از سطح مقدماتی تا پیشرفته موجود می باشد . متد آموزش در کلاسهای عمومی Le Neauveau Taxi و در کلاسهای خصوصی متفاوت می باشد.

زبان آلمانی

آموزش زبان آلمانی در سطوح A1/A2/B1 در این مرکز برگزار می گردد. کلاسهای عمومی دو روز در

هفته وکلاس خصوصی مورد نظر زبان آموز در چهار مهارت اصلی از سطح مقدماتی تا پیشرفته موجود می باشد . متد آموزش در کلاسهای عمومی Menschen  و در کلاس خصوصی متفاوت می باشد.

زبان ایتالیایی

آموزش زبان ایتالیایی در سطح مقدماتی با متد آموزش nuovo Espresso موجود می باشد.

  • نمره بندی این آزمون از 1تا 9 ( سطح 5 نمره متوسط ونمره 6 به بالا خوب)
  • به طور کلی دو نوع آکادمیک و عمومی می باشد.
  • نوع آکادمیک مخصوص کسانی است که می خواهند در یک دانشگاه انگلیسی زبان تحصیل کنند.
  • نوع جنرال مخصوص کسانی است که می خواهند به یک کشور انگلیسی زبان مهاجرت کنند.
  • بخش های Speaking ، listening برای متقاضیان Academic و General یکسان می باشد.
  • بخش های writing، Readingبرای هرگروه سوالات جداگانه مطرح می گردد.