کارگاه تحلیل آزمون آیلتس

آزمون آزمایشی آیلتس

یکی از مشکلات بزرگ متقاضیان شرکت در آزمون آیلتس عدم آگاهی کافی نسبت به نقاط ضعف می باشد. به طوریکه شناخت ضعف ها و تبدیل کردن آنها به نقاط قوت تاثیر بزایی در کسب نتیجه دلخواه را دارد.

بدین منظور مرکز آموزشهای آزاد فرصتی را برای شرکت کنندگان در آزمون آزمایشی مرکز فراهم کرده تا این کمک بزرگی در حل این مسئله کرده باشد. متقاضیان آزمون آزمایشی آیلتس در مرکر آموزشهای آزاد و توانمندسازی تخصصی در صورت تمایل بعد از آزمون می توانند نتایج هر چهار مهارت را در حضور استاد پایداری بررسی نمایند.

در این راستا، ایشان به تحلیل آزمون و ارزیابی نتایج پرداخته و نقاط ضعف و قوت را به طور کامل شناسایی می نمایند. در نهایت آموزش تکنیکهای موجود جهت ارتقا نمره و کسب آسانتر نمره دلخواه بیان می شود.

مدت زمان تحلیل برای هر IELTS Candiadte  بین 30 تا 40 دقیقه می باشد.